Besök våra verksamhetsområden:

BruniTec         Basic Grey EE         Brunicon

Partnerskap

Allt vi gör sker i Basic Grey som är en projektportal för båda kunder och partners. Arbetssättet ger ett visualiserat, integrerat och kvalitetssäkrat resultat inom ISO-systemets ramar.

Vi är partners med våra kunder som kan använda systemet i sin fortsatta verksamhet.

Oavsett om du är en kund eller kollega är du välkommen att sammarbeta i Basic Grey Enterprise Edition.