Brunicon logo
enter-tangent

Aktuellt


Nytt samarbete

Brunitec International AB och ATEXON Ltd kommer starta ett samarbete för att förebygga explosion och brandrisker inom den svenska och internationella marknaden.

Samarbetets inriktning är för stora projekt inom biokraft och energianläggningar, återvinningsanläggningar och träbearbetnings industri.

Atexon Oy är det ledande företaget i Finland inom explosion och brandrisker. Atexon designar och producerar världens mest tekniska och avancerade gnistdetektering och släckutrustning. Atexon har brandsäkrat över 2000 industrialla processer från många olika industrisektorer som rutinmässigt hanterar explosivt damm eller puder. Företag har utfört dessa lösningar med stor framgång i över 15 år.

Brunitec International AB har lång erfarenhet och kunskap om olika industrier och deras processer, allt från ledning till operativ nivå. Brunitec sammarbetar med kunden för att uppnå en kostnadseffektiv och hållbar produktion med optimala fördelar för kunden.SEVESO III

Den 1 juni 2015 träder ny lagstiftning SEVESO III i kraft. Det innebär att nuvarande anläggningar med SEVESO skall anpassas och vara slutligt implementerad med handlingsprogram 31 maj 2016. Arbetsmiljöverket utträder som tillsynsmyndighet och SEVESO tillsynen överförs till Länsstyrelsen.

Brunicon har nu ett SEVESO III verktyg i portalen Basic Grey som beskriver kraven med den nya lagstiftningen. I verktyget kan man jämföra sin nuvarande status mot de nya kraven för SEVESO.

Verktyget är också ett stöd för SEVESO-arbetet för nya anläggningar.


Utbildningar - alltid aktuellt!

Att genom utbildning och diskussion öka medvetenheten kring olika frågor är ett väldigt bra sätt att få en starkare säkerhetskultur inom en organisation.

Information om utbildningar


Partnership
Accountability
Certification
Durable
Copyright © 2015 Brunicon.com - All Rights Reserved