Brunicon logo
Effektiviserar och värdesäkrar riskhanteringen

Öka nyttan med BasicGrey


Basic Grey är ett verksamhetssystem byggt på ISO standards och internationella regler och lagar. Systemet innehåller ett stort antal standardiserade verktyg för Arbetsmiljö, Säkerhet, Miljö, Kvalitet (HSEQ) och Ledning (Process Management) som anpassas efter kundens specifika behov. Det ger ett operativt systemstöd för integration med andra system. Systemet garanterar en samordnad avvikelsehantering, spårbarhet och mätbarhet (KPI:er) i realtid. Allt i ett hållbart Enterprise Risk Management (ERM).

Hållbart

Att arbeta i Basic Grey blir en väsentlig del av affärsutvecklingen och företagets varumärkesbyggande. Basic Grey bidrar till ordning och reda samt förbättring inom alla områden som ger en positiv effekt för en hållbar verksamhet. Basic Grey är en guide och ett stöd för verksamheter som siktar mot att uppfylla ISO 26000.

Holistiskt

Att uppfylla lagar och regler är en självklarhet men lika viktigt är det förstås att generera affärsnytta. Med ett konstant ökande krav på Compliance & CSR (Corporate Social Responsibility) ökar också behovet av ett holistiskt risk management som är mätbart och som ger rätt bild av verksamheten i realtid. För att klara detta behöver människor såväl i beslutande som i operativ ställning ett effektivt hjälpmedel i form av systemstöd. Eftersom det handlar om flera kompetensområden och tusentals lagar och regler måste det också vara effektivt såväl i installation som i användning och löpande underhåll. Basic Grey uppfyller alla de här kraven – oavsett bransch.

Utveckling

Som kund blir man Basic Grey-partner och är delaktig i den fortsatta utvecklingen av systemet. Oavsett om man arbetar med Basic Grey som stöd i sin egen verksamhet, genomför uppdrag i systemet eller integrerar med andra, så kan man vara säker på att det alltid anpassas efter aktuellt behov. Att mäta nyttan är dessutom enkelt; alla definierade konsekvensvariabler som är av intresse blir underlag för valda KPI:er (Key Performance Indicators).
Partnership
Accountability
Certification
Durable
Copyright © 2015 Brunicon.com - All Rights Reserved