Brunicon logo
Effektiviserar och värdesäkrar riskhanteringen

Kvalitetstyrt Genomförande


Basic Grey innehåller sitt eget kvalitetskoncept (kvalitetsplan). Det innebär att hela affärsprocessen med kunderna sker i en styrd ordning med full transparens. Tillsammans med kund identifieras behov, systemlösning, nuläge och därefter utformas projektplan och gemensam projektorganisation. Kvalitetsplanen tillämpas generellt.     Kvalitetsplan
Partnership
Accountability
Certification
Durable
Copyright © 2015 Brunicon.com - All Rights Reserved