Brunicon logo
Effektiviserar och värdesäkrar riskhanteringen

En Bred Plattform Med Många Verktyg


Basic Grey är ett webbaserat system med en byggplattform och ett stort antal verktyg skapade för Arbetsmiljö, Säkerhet, Miljö, Kvalitet (HSEQ) och Ledning (Process Management). Verktygen kan jämföras med en basgarderob där varje plagg utgör ett grundplagg som skräddarsys för varje kundbehov.

Basic Grey innehåller en stor mängd kunskap som kunderna kan använda direkt. Verktygen kan kopplas ihop och inordnas under ett gemensamt ledningssystem. Systemet byggs så att all information hanteras uppströms och nedströms i en händelsekedja (trädstruktur) vilket gör att all information, i dokumenthanteringen, blir sök-och spårbar. Basic Grey är enkelt, rollbaserat och information nås på få klick. Kunden väljer själv om installationen ska vara molnbaserad eller på egen servermiljö.

finansPartnership
Accountability
Certification
Durable
Copyright © 2015 Brunicon.com - All Rights Reserved