Brunicon logo
En trygg partner för en ny dimension

Om oss


Brunicon's konsultverksamhet är ett affärsområde inom Brunius Scandinavia AB. Brunicon har utvecklat det unika säkerhetssystemet Basic Grey. Vi är en långsiktig partner i säkerhet för både svenska och internationella företag och koncerner.

Vi på Brunicon har bred och djup kunskap om risker i olika verksamheter kopplade till industriprocesser. Våra praktiska erfarenheter gör att vi även bistår våra kunder under genomförandet av åtgärder. Det gäller arbetsmiljö, säkerhet såväl som driftsäkerhetsförbättring.

Erfarenhet från många anläggningar gör att vi kan använda vår kunskap och innovativa förmåga.

Vi är er partner i säkerhet.


Galleri

Anläggning för väteperoxid

Brandspridning efter glödbrand bränslesilo

Brandutveckling efter glödbrand bränslesilo

Buss brand

Damm explosion dominoeffekt

Dammexplosion filter

Dammexplosion filter

Explosionsavlastningar

Kalkugn

LCNG Gas publik tankstation

Ny beredningsbygganad efter explosion

Rökgastork

Sekundär Dammexplosion

Sekundär Dammexplosion

Sekundär Dammexplosion Panncentral

Tankinvalning

Utlastning kol Spetsbergen

Värmestrålning
Partnership
Accountability
Certification
Durable
Copyright © 2015 Brunicon.com - All Rights Reserved