Brunicon logo
Brunicon - Konsulter inom industriell riskhantering

Vi är konsulter inom industriell riskhantering och säkerhet. Med våra tjänster hjälper vi allt fler företag att förbättra risk- och säkerhetsarbetet och undvika oväntade kostnader samt frigöra resurser i verksamheten. Vi utför alltid uppdrag i vårt stödsystem - Basic Grey™. Vi arbetar alltid i team med våra uppdragsgivare vilket skapar förtroende och transparens.

Lång erfarenhet

Med många års erfarenhet av riskhantering och stort tekniskt kunnande, inom flertalet områden och verksamheter, genomför vi säkerhetshöjande åtgärder tillsammans med våra kunder.

Hög kvalitet

Som kund kan du känna dig trygg med att vi besitter både djup förståelse och spetskompetens och att vi alltid är uppdaterade på aktuell forskning och lagstiftning. Då det rör sig om viktiga frågor håller vi alltid hög kvalitet i vårt arbete. Resultatet av vårt arbete skall aldrig begränsas till en konsultrapport som sätts i en pärm som glöms bort. Vi strävar efter att efterlämna en så stor del av vår kunskap som möjligt och att värdesäkra vårt arbete hos våra kunder. Detta gör vi genom att alltid arbeta i Basic Grey™ Enterprise Edition.


Konsulttjänster

Brunicons konsulter har spetskompetens inom riskhantering och väl utvecklade nätverk inom bl.a. forskningsvärlden. Vi erbjuder denna kunskap i form av konsulttjänster, utbildning och projektledning inom olika områden... »Läs mer«


Basic Grey - Verksamhetssystem

Basic Grey är ett verksamhetssystem byggt på ISO standards och internationella regler och lagar. Systemet innehåller ett stort antal standardiserade verktyg för Arbetsmiljö, Säkerhet, Miljö, Kvalitet (HSEQ)...»Läs mer«


Utbildning

Vi erbjuder utbildningar inom riskhantering och specifika, särskilt utsatta, riskområden. Utbildningarna skräddarsys efter era behov och storleken på gruppen...»Läs mer«

 Partnership
Accountability
Certification
Durable
Copyright © 2015 Brunicon.com - All Rights Reserved