Brunicon logo
Brunicons kompetens ger bättre riskhantering

Konsulttjänster

Brunicons konsulter har spetskompetens inom riskhantering och väl utvecklade nätverk inom bl.a. forskningsvärlden. Vi erbjuder denna kunskap i form av konsulttjänster, utbildning och projektledning inom olika områden.


Vi deltar i projektet från förfrågan till utcheckning, besiktning, driftsättning och avveckling med fullständig dokumenterad kvalitetssäkring och enligt ISO krav.

I samband med projekt och upphandlingar biträder vi med förfrågningsunderlag, tekniska specifikationer, anbudsutvärdering och kontrakt, även i samband med upphandlingar enligt LOU.

Konsultområden

  • Arbetsmiljö
  • Säkerhet
  • Miljö
  • Kvalitet

Inom arbetsmiljö arbetar vi bland annat med att strukturera ledningssystem som efterlever EU-direktiv 89/391 och AFS 2001:1 samt uppfyller standarden OHSAS 18001. Vi lägger upp rutiner för arbetsmiljöronderingar, uppföljning av åtgärder, tillbudsrapportering, riskbedömningar med mera.

Inom säkerhetsområdet arbetar vi framförallt med explosionsskydd och brandskydd enligt bland annat ATEX-direktivet, SEVESO och Lagen om Skydd mot Olyckor. Vidare har våra konsulter stor erfarenhet inom områden som CE-verifiering, trycksatta anordningar och underhåll.

Inom miljö gör vi bland annat kartläggningar och strukturerar ledningssystem utifrån betydande miljöaspekter enligt ISO 14001 och EMAS. Vi kan även erbjuda hjälp med utredningar samt riskbedömningar.

Inom kvalitetsområdet arbetar vi med såväl processkvalitet som produktionskvalitet. Vi bygger in effektiva sätt att dynamiskt mäta kvalitetsmålen. Dessutom lägger vi upp kvalitetsledningssystem som uppfyller vedertagna bransch- såväl som företagsspecifika standarder, exempelvis ISO 9001.Partnership
Accountability
Certification
Durable
Copyright © 2015 Brunicon.com - All Rights Reserved